Gradering før sommeren 2023 - Søndag 11.6.2023

Submitted by
Sturle Halleraker
Publisert
10. mai 2023
Image

Tidspunkt for gradering:

 

Kl. 1030

Avdeling Spildepollen (Trener onsdager kl 1700) og

Avdeling Straume Nybegynner Barn 1 (Trener tirsdager kl 1730)

 

Kl. 1145

Avdeling Barn Rong (Trener mandag kl 1800)

 

Kl. 1300

Avdeling Straume Barn 2 (Trener onsdager kl 1730)

Avdeling Straume Barn 3 (Trener torsdager kl 1730)

 

Kl. 1445

Avdeling Landro (Trener tirsdager kl 1700 og 1800)

 

Kl. 1545

Avdeling Straume Junior (Trener mandag og torsdag kl 1830)

Avdeling Straume VK1/VK3 Ungdom/Voksne (Trener mandag og torsdag kl 2000)

Avdeling Rong Ungdom/Voksne (Trener mandag og onsdag)

Møt opp 20 minutter før oppsatt tid. Graderingsavgiften er Kr 350,-. Betal gjerne med VIPPS til mottaker 534187. Kvittering for betaling vises ved oppmøte på gradering.

 

 

GRADERINGSKRAV

 

GUP- og DAN-graderinger

Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt.

Krav om oppmøte

Det viktigste kriteriet for å kunne gå opp til gradering er at man har vært nok på trening. Skal man oppleve mestring er det en forutsetning at man møter opp og deltar. Oppmøte i seg selv er en viktig verdi og det er svært lite pedagogisk at man skal få/oppnå det samme, enten man møter opp eller ikke. Oppmøte, god innsats og hardt arbeid er også en etterlevelse av iherdighet som er et av de fem grunnprinsippene i Taekwon-Do.Dette er også en god lærdom ellers i livet. NTN har satt noen oppmøtekrav for å kunne gå opp til gradering. Dette gjelder de faste partitreningene per semester.

NTN har følgende krav til oppmøte fra og med andre gradering (2 semester):

Hvitt og gult belte                60% oppmøte

Grønt og blått belte             70% oppmøte

Rødt belte                           80 % oppmøte

Oppmøtekravene er veiledende, og en skjønnsmessig vurdering og dialog med den enkeltes instruktør vil bli lagt til grunn. Det oppfordres til at man gir beskjed til instruktøren dersom man ikke kan komme på trening. For barn er det spesielt viktig at foreldrene hjelper til med å kommunisere at oppmøte er viktig. Det er langt ifra noe nederlag å vente til neste graderingsmulighet når man har vært for lite på trening.

 

FARGEDE BELTER:

Hvor ofte kan man gradere seg?

Hvitt /gult trener 1 gang pr. uke                 3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt trener 2 ganger i uka                       3 ganger i året (jul, påske og sommer)

Grønt trener 1 gang i uka                          2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt trener 2 ganger i uka                 2 ganger (jul og sommer)

Blått/rødt trener 1 gang i uka                    1 gang i året (jul eller sommer)

I tillegg har man mulighet til å gå opp til gradering på en av NTNs offisielle sommerleirer.

 

Da endringen rundt oppmøte og antall graderinger pr år ble publisert etter at treningene startet i januar, vil det være en dialog mellom instruktør og elev rundt gradering nå til påske. 

Mer om gradering kan leses HER

 

GRADSYSTEMET

NTNs gradsystem er delt inn etter alder - barn, junior og senior. 

Barn: Man er barn og følger barnepensum fram til 15. august det året man fyller 13 år. Man benytter barnebelte.

Junior: Man er junior fra og med man begynner på ungdomsskolen og følger juniorpensum fram til 15. august det året man fyller 16 år. Man benytter juniorbelte. 

Senior: Man er senior fra og med 15. august det året man fyller 16 år  og følger seniorpensum (med unntak av knusing med håndteknikk). Man benytter seniorbelte, med unntak av Dan-graderte som benytter junior sort belte frem til året man fyller 19 år.